Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení stávající konstrukce krovu a návrh úprav 

   Author: Janíček Petr; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení dřevěné střešní konstrukce krovu. V první části jsou popisovány typy střech a různé historické konstrukce krovů. Poté v praktické části je řešeno zatížení, které působí na ...