Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná konstrukce zastřešení nástupiště 

   Author: Hainc Radim; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení nástupiště. Nejprve je porovnáno několik variant ocelové a dřevěné konstrukce. Řešeny jsou hlavní nosné prvky a vybrané detaily pro zvolenou ocelovou konstrukci využívající ...