Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení objektu kulturního centra 

   Author: Hášová Tereza; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (kulturního centra). Druhá část obsahuje revizi nosných konstrukcí a dispozic. Třetí část zahrnuje návrh a posouzení ...