Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce ocelové lávky v Třebíči 

   Author: Filip Denner; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení rekonstrukce ocelové lávky ve městě Třebíč přes řeku Jihlavu. Navržená lávka slouží pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Jedná se o lávku obloukovou s mezilehlou mostovkou. ...