Now showing items 1-20 of 55

  • Atrium administrativního centra 

   Author: Javorský David; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autocentrum Škoda 

   Author: Hanzálek Michal; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autosalon Citroen 

   Author: Holá Kristýna; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem této bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce autosalonu a navazující haly firmy Citroen. Cílem je návrh a posouzení ocelových prvků objektu a významných detailů. Část objektu, která je navrhovaná jako autosalon, ...
  • Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

   Author: Zdražilová Michaela; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je rozdělen na dvě části - showroom a zázemí. Příčnou vazbu ...
  • Divadlo v Trutnově 

   Author: Stanošek Petr; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Domy na bázi dřeva 

   Author: Mates Ondřej; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvoulodní servisní a skladovací hala pro ultralehká letadla 

   Author: Sekal David; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh ocelové dvoulodní servisní haly pro ultralehká letadla. Práce obsahuje návrh konstrukčního řešení, statický výpočet včetně posouzení všech prvků nosné konstrukce, návrh klíčových detailů ...
  • Dvoulodní sportovní hala 

   Author: Jůza Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce představuje návrh nosné konstrukce dvoulodní sportovní haly. Obsahem je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami ...
  • Kavárna Letná 

   Author: Moravcová Zuzana; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kulturní centrum v Praze 

   Author: Procházková Marie; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Lepené lamelové dřevěné prvky 

   Author: Argmannová Martina; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lepené spoje konstrukcí ze skla 

   Author: Vojta Aleš; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Možnost úpravy povrchů ocelových konstrukcí 

   Author: Reicheltová Andrea; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nádražní hala 

   Author: Krimlová Michaela; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Nástavba panelového domu 

   Author: Bartoušek Karel; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh dřevěné nosné konstrukce jezdecké haly 

   Author: Václav Černý; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nosné konstrukce jezdecké haly. Závěrečná práce je složena ze dvou hlavních částí. Statické části a výkresové dokumentace včetně vybraných konstrukčních detailů. Statická část se ...
  • Návrh skleněných tabulí z vrstveného skla 

   Author: Kubíková Eliška; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje způsoby návrhu tabulí z vrstveného skla s transparentní viskoelastickou PVB fólií a její chování v závislosti na rychlosti a době trvání zatížení. Práce se zaměřuje na návrh nosných skel ...
  • Nosná konstrukce zastřešení nástupiště 

   Author: Hainc Radim; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení nástupiště. Nejprve je porovnáno několik variant ocelové a dřevěné konstrukce. Řešeny jsou hlavní nosné prvky a vybrané detaily pro zvolenou ocelovou konstrukci využívající ...
  • Obytné montované buňky 

   Author: Čubr Michal; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová konstrukce nástavby objektu Filmové a televizní fakulty v Praze 

   Author: Rychnavský David; Supervisor: Wald František; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem bakalářská práce je statický a konstrukční návrh ocelové konstrukce nástavby pro dvě filmová studia na střeše zděné budovy FAMU. Zatížení z nástavby se přenáší do čtyř sloupů spodní stavby. Půdorysná osová vzdálenost ...