Now showing items 1-1 of 1

  • Bytový dům Terronská 

   Author: Diana Vnenková; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze 2 částí. První část tvoří částečné požárně bezpečnostní řešení bytové stavby a znázornění konstrukčních změn. Druhá část zahrnuje návrh a posouzení vybraných prvků za běžné teploty a při požáru.