Now showing items 1-16 of 16

  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Bytový dům U Botiče 

   Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Wald František; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení spolu s výkresy. Druhá část obsahuje několik návrhů a posouzení ocelových částí stavby, mostku a balkónu. Návrhy jsou v různých ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy z panelových prvků 

   Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy z dřevěných panelů a posouzení konstrukcí za běžné teploty a za požární situace. Posouzení konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Pro určení ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Točíková Eliška; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Návrh ocelové příhradové konstrukce části vícepodlažní budovy 

   Author: Mejstřík Jakub; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem ocelové příhradové konstrukce v posledním (jedenáctém) podlaží hotelového objektu. Tato konstrukce má za úkol vynést přesahující části 2. - 10. podlaží; tj. části, ve kterých svislé nosné prvky ...
  • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

   Author: Šejna Jakub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce servisní části objektu AWP 

   Author: Píhová Klára; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Část první obsahuje výkresovou dokumentaci, která posloužila jako podklad bakalářské práce. Ve druhé části je řešen koncept požárně bezpečnostního řešení zadaného stavebního projektu ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce výstavní části autosalonu 

   Author: Kučera Jaroslav; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá výstavní částí autosalonu a je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh a posouzení ocelových prvků za běžné teploty. Jedná se o nosnou část střešního pláště, vaznici, prolamovaný ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce zastřešení servisního centra 

   Author: Hruška Josef; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je zaměřena na výpočet střešní ocelové konstrukce nad servisní halou centra. Nejprve je řešen návrh a posouzení konstrukce za běžné teploty. Následuje stanovení požárního úseku a výpočet stupně požární ...
  • Požární návrh vybraných prvků konstrukce administrativní budovy 

   Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem bakalářské práce je posouzení vybraných ocelových prvků konstrukce z hlediska požární odolnosti. Práce se skládá celkem ze tří částí. První částí je koncept požárně bezpečnostního řešení stavby (administrativní ...
  • Požární řešení autosalonu 

   Author: Zeman Filip; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí stavebního objektu z hlediska požární prevence a statiky. Ve druhé části je zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby. Třetí část ...
  • Požární řešení hotelu 

   Author: Müllerová Andrea; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavním tématem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení hotelu s restaurací a business částí v Praze 6, ulice Letecká. V první části bylo zhotoveno stavebně technické posouzení zadaného objektu a navrženy jeho ...
  • Požární řešení objektu kulturního centra 

   Author: Hášová Tereza; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (kulturního centra). Druhá část obsahuje revizi nosných konstrukcí a dispozic. Třetí část zahrnuje návrh a posouzení ...
  • Techmania Science centrum 

   Author: Minda Branislav; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie planetária v Plzni, ako aj jednotlivé spoje prvkov. Konštrukcia má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 49,5 x 24,5 m a výška haly 11,5m. ...
  • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

   Author: Jurečka Jiří; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...
  • Zastřešení nástupiště 

   Author: Dushakova Nina; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tématem bakalářské práce je zastřešení autobusového a vlakového nástupiště. Cílem je návrh ocelových prvků a vybraných přípojů. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami a byl použit výpočtový software ...