Now showing items 1-2 of 2

  • Bytové domy na bázi dřeva 

   Author: Červený Petr; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat návrh nosné konstrukce bytového domu. Bytový dům má čtyři nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Přízemí a jádro je z monolitického železobetonu, ostatní části tvoří dřevěná konstrukce. ...
  • Jízdárna 

   Author: Markéta Jandová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Červený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je návrh konstrukce zastřešení kruhového halového objektu jako jízdárny se stájemi a zázemím. Bakalářská práce se skládá ze statické a výkresové části, které doplňují fotografie 3D modelu. Statická ...