Now showing items 1-2 of 1

    Laminated glass,deformation,tensil stress,polymeric foil,experimental tests,analytic calculation,numerical model (1)
    Vrstvené sklo,deformace,normálové napětí,polymerní fólie,experimentální zkoušky,analytický výpočet,numerický model (1)