Now showing items 1-2 of 1

    Heavy wooden skeleton, coupled concrete slab, massive wooden girder of laminated timber, bolt joints (1)
    Těžký dřevěný skelet, spřažená dřevo-betonová deska, masivní dřevěné průvlaky z lepeného lamelového dřeva, svorníkové spoje (1)