Now showing items 1-2 of 1

    Interaction; sprinkler systems; smoke and heat exhaust ventilation system; fire safety equipment; fire scenario; CFD; storage hall; mathematical model; smoke; sprinkler; FDS. (1)
    Interakce; stabilní hasicí zařízení; zařízení pro odvod kouře a tepla; požárně bezpečnostní zařízení; požární scénář; CFD; skladovací hala; matematický model; kouř; sprinkler; FDS (1)