Now showing items 1-2 of 1

    Autosalon,Návrh za běžné teploty,Posouzení za požáru,Prolamovaný nosník,Kruhový sloup,Model lokálního požáru (1)
    Car showroom,Design at ambient temperature,Assessment at elevated temperature,Castellated girder,Circular column,Model of local fire (1)