Now showing items 1-2 of 1

    CLT, cross-laminated timber, multi-storey buildings, timber structures (1)
    CLT, křížem vrstvené dřevo, vícepodlažní budovy z křížem vrstveného dřeva, dřevěné konstrukce (1)