Now showing items 1-2 of 1

    connection,joint,gusset plate,eccentric compression,stability,buckling,large deformations,second order theory,plasticity,experiment,numerical model,Abaqus,parametric study,analytical model,Eurocode 3,digital image correlation,DIC (1)
    přípoj,styčník,styčníkový plech,excentrický tlak,stabilita,boulení,velké deformace,teorie druhého řádu,plasticita,experiment,numerický model,Abaqus,parametrická studie,analytický model,Eurokód 3,digitální korelace obrazu,DIC (1)