Now showing items 1-3 of 3

  • Numerické modelování zděné skleněné stěny při požáru 

   Author: Anna Benedová; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Zeman Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky o materiálových charakteristikách skla a malty, potřebných k vypracování numerického modelu, a také popisuje konkrétní použití skleněných cihel v mezinárodních stavbách. V praktické ...
  • Požární řešení autosalonu 

   Author: Zeman Filip; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí stavebního objektu z hlediska požární prevence a statiky. Ve druhé části je zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby. Třetí část ...
  • Virtuální pec pro zkoušení požární odolnosti konstrukcí 

   Author: Zeman Filip; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Charvátová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá vytvořením modelu virtuální pece. Jedná se o numerický model stropní pece pro zkoušku požární odolnosti konstrukcí. Zvolený software pro vytvoření virtuální pece je FDS (Fire Dynamics Simulator), který je ...