Now showing items 1-1 of 1

  • Lávka pro pěší v Černé v Pošumaví 

   Author: Chocholáček Anton; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Schindler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Témou této diplomové práce je návrh lávky pro pěší a cyklisty. Lávka překlenuje průplav mezi Malým a Velkým Lipnem. Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový nosník a ocelové pilony, na které jsou přichyceny táhla ...