Now showing items 1-2 of 2

  • Požární ochrana žárovým zinkováním 

   Author: Raszková Sylvie; Supervisor: Wald František; Opponent: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...
  • Škoda Car Showroom 

   Author: Oguz Demirbas; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem studie je provedení základního návrhu a detailního návrhu některých napojení výstavní budovy dle Eurokódu. Detailně se posuzuje zejména tuhost momentového spojení. Patky sloupů jsou uvažovány čepové, napojení na ...