Now showing items 1-3 of 3

  • Požární návrh tesařského spoje dřevěné konstrukce 

   Author: Alica Sroková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Charvátová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této práce je shrnutí tématu tesařských spojů nosných dřevěných konstrukcí, vysvětlit, jak se chová dřevo za požáru a stanovit požární odolnost čepu a dlabu tesařského spoje v dřevěné konstrukci. Práce se zabývá ...
  • Požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva 

   Author: Diana Vnenková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Charvátová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Součástí práce je experiment, který slouží k pozorovací analýze ovlivňujících faktorů mechanicky spojovaného křížem vrstveného ...
  • Virtuální pec pro zkoušení požární odolnosti konstrukcí 

   Author: Zeman Filip; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Charvátová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá vytvořením modelu virtuální pece. Jedná se o numerický model stropní pece pro zkoušku požární odolnosti konstrukcí. Zvolený software pro vytvoření virtuální pece je FDS (Fire Dynamics Simulator), který je ...