Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování zděné skleněné stěny při požáru 

   Author: Anna Benedová; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Zeman Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky o materiálových charakteristikách skla a malty, potřebných k vypracování numerického modelu, a také popisuje konkrétní použití skleněných cihel v mezinárodních stavbách. V praktické ...