Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh požárního schodiště 

   Author: Aleksandra Ivanova; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál byla použita ocel S 355 ...
  • Ocelová rozhledna u Vinařic 

   Author: Aleksandra Ivanova; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh ocelové rozhledny vlastního designu a následující podrobné statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statická část a výkresová dokumentace. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny vedou ...