Now showing items 1-4 of 4

  • Administrativní budova Malešice 

   Author: Tadeáš Hlaváček; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Švarcbach Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh administrativní budovy v Praze Malešicích. Práce navazuje na předdiplomní projekt, ve kterém jsme se zabývali urbanistickou studií území stávající Malešické teplárny. Po transformaci bude ...
  • Inovativní řešení inteligentní budovy v kontextu území Holešovické elektrárny 

   Author: Jitka Mazurková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V rámci plánované konverze území stávající elektrárny a okolí v Holešovicích je vyřešena nová čtvrť města, která ze stávající roztroušené zástavby vytváří ucelenou strukturu. V jejim středu se nachází samotná elektrárna, ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Kateřina Gayerová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčních domů. Objekty se nachází na nevyužitém pozemku bývalých jatek v lokalitě Janův důl v Liberci. Architektonický koncept reaguje na okolní urbanismus a dotváří prostor nově ...
  • Výzkumné centrum - konverze území Holešovické elektrárny 

   Author: Tomáš Ploc; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo rozpracování vybraného objektu z předchozí urbanistické studie. Řešené území se nachází v oblasti bývalé Holešovické elektrárny v Praze. Lokalita se vyznačuje neuspořádanou industriální zástavbou ...