Now showing items 1-2 of 2

  • Soubor polyfunkčních budov ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Jiřina Zuklínová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Obsahem diplomové práce je tvorba architektonické studie a vybrané části projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Projekt se nachází v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou. Návrh tvoří dvě budovy s ...
  • Studentské koleje a revitalizace areálu Fabryka Braci Lejzerowicz (studentská architektonická soutěž ASC Warsaw 2022) 

   Author: Jiří Petrželka; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Revitalizace Varšavského brownfiledu mění plošnou bariéru na křižovatku městské sítě. Kulturní centrum ze staré fabriky se stalo místem setkání pro místní obyvatele a nabízí široké spektrum činností. Vzniklo však na základě ...