Now showing items 1-1 of 1

  • Praha - Strahov, sportovní centrum 

   Author: Kristiina Mäki; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie sportovního areálu Strahov a architektonická studie atletické haly Czech Arena. Diplomová práce vychází z uváh předdiplomního projektu. Obsahuje analýzu současného stavu, ...