Now showing items 1-2 of 2

  • Rohanský ostrov 

   Author: Barbora Jonášová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá zástavbou Rohanského ostrova a vychází z předdiplomního projektu věnovaného analýzám území a urbanistické studii širšího okolí. Hlavní náplní projektu je urbanistická a architektonická studie ...
  • Šumperk 

   Author: Kristýna Kundrátová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce v podrobnějším řešení rozpracovává předdiplomní projekt, který se zabývá rozvojem území města Šumperka v oblasti kolem Jesenické ulice, silnice první třídy procházející městem, nejen v reakci na možnost ...