Now showing items 1-1 of 1

  • Trutnov - Studie rozvoje městkého centra 

   Author: Markéta Kammelová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie rozvoje městského centra Trutnova a následné řešení veřejného prostoru této lokality. Diplomová práce je rozdělala na dvě části. Obsahem předdiplomního ...