Now showing items 1-1 of 1

  • Praha - Holešovice - Studie Vltavského nábřeží 

   Author: Saidlová Jana; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce je architektonicko - urbanistická studie jihovýchodní části Holešovic. Předdiplomní část se věnuje průzkumům, rozborům a analýze tohoto území a následnému zpracování studie vycházející z těchto podkladů. ...