Now showing items 1-1 of 1

  • Klatovská třída Plzeň 

   Author: Richard Zeman; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem diplomové práce je analýza plzeňské Klatovské třídy a na ní připojených veřejných prostranství a koncepční návrh jejich úprav. Práce je rozdělena do dvou částí - předdiplomní projekt a diplomní projekt. Předdiplomní ...