Now showing items 1-1 of 1

    • Praha - Letňany. Centrální část přestavby postindustriálního území Avia. 

      Author: Petrů Eva; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie přestavby postindustriálního areálu Avia v Praze Letňanech (předdiplomní projekt) a detailní návrh centrální části této přestavby (diplomní projekt). Jedná ...