Now showing items 1-1 of 1

  • VODŇANY - Studie rozvoje města 

   Author: Ondřej Madar; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá jižní částí města Vodňany, která za posledních 100 let expandovala od původního historického jádra města do krajiny výrazně rychlejším tempem, než severní část města. Tento rozvoj, vč. výstavby ...