Now showing items 1-3 of 3

  • Generel dopravy v klidu města Vlašim 

   Author: Hak David; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvořit souhrn opatření pro zlepšení dopravy v klidu. Především pak zlepšit podmínky pro parkování návštěvníků města, bez toho aby se omezily možnosti odstavování vozidel rezidentům. ...
  • Studie adaptace na změnu klimatu pro město Jablonec nad Nisou 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Studie adaptace na klimatickou změnu pro město Jablonec nad Nisou představuje souhrn problematiky a vychází zplatných legislativních dokumentů a smluv. Analyzuje předpokládaný vývoj klimatu na základě současného stavu ...
  • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

   Author: Melena Martin; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Nesrovnalová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. V první části navrhuje rozdělení veřejných prostranství města Tábor dle jejich významu a charakteru a vyhodnocuje jejich stav. Následně stanovuje zásady pro budoucí ...