Now showing items 1-20 of 61

  • Chomutov - lokalita před novým městským nádražím 

   Author: Petříková Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Klokočka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko - urbanistická studie lokality před novým městským nádražím v Chomutově. Předdiplomní projekt je zaměřen především na analýzu zájmového území, průzkumy a rozbory, a následně ...
  • Chomutov: koncepce rozvoje prostoru centrum jih 

   Author: Kautský Josef; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Chomutov: koncepce rozvoje prostoru centrum jih 

   Author: Müller Filip; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Chrudim - Studie revitalizace Palackého třídy 

   Author: Čuhaničová Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   CHRUDIM - STUDIE REVITALIZACE PALACKÉHO TŘÍDY Cílem diplomové práce je návrh revitalizace pěší osy od vlakového nádraží přes Palackého třídu ke kostelu sv. Kateřiny v Chrudimi. V předdiplomní části projektu je zpracováno ...
  • CHRUDIM - Studie transformace území areálu EVONY 

   Author: Matyáš Medek; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie transformace oblasti areálu textilní továrny Evona v Chrudimi a přilehlých veřejných prostranství. Cílem práce je vyhodnocení stávajícího stavu území a následné navržení ...
  • České Budějovice - centrum lokality bydlení u Vrenských rybníků 

   Author: Topková Sonja; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je dotvoření prostoru bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory mezi dvěma největšími sídlišti Máj a Vltava ve městě České Budějovice. Řešený prostor je vymezen ulicemi Husova třída, E. Rošického a ...
  • České Budějovice - rozvoj centra za nádražím 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení urbanistického uspořádání lokality bývalých Plynáren v Českých Budějovicích s potenciálem vytvořit novou plnohodnotnou městskou čtvrť . V předdiplomní části projektu ...
  • Holešovice - studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Mrvová Veronika; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovice: Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Buhr Karel; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovice: Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Bábíčková Hana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Hradec Králové - Studie centra Temešvár 

   Author: Jeřábková Barbora; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je vytvořit urbanistickou studii rozsáhlého rozvojového území, sevřeného dvojicí železničních tratí v Hradci Králové, s potenciálem vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť. Důraz je kladen především na ...
  • Invalidovna - studie okolí stanice metra 

   Author: Táchová Lenka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Invalidovna - studie okolí stanice metra 

   Author: Straková Zuzana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jílové u Prahy - Manuál rozvoje veřejných prostranství 

   Author: Kořalka Vojtěch; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Johanides Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomní práce je popsat a analyzovat současný stav veřejných prostranství a formulovat úvahy o jejich kultivaci a zkvalitnění. Tato práce nemá za cíl nahradit územní studie v případě řešených lokalit, ale spíše ...
  • Krč - studie okolí stanice metra 

   Author: Brůha Jan; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • KUKS - koncepce rozvoje střediska cestovního ruchu 

   Author: Medunová Marie; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mexico, Queretaro - koncepce rozvoje prostoru Hercules 

   Author: Luftová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mexico, Queretaro - koncepce rozvoje prostoru Hercules 

   Author: Aligerová Lenka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • NÁCHOD - obnova lázní Běloves 

   Author: Aneta Závodná; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh revitalizace a dostavby lázeňského areálu v Náchodě - části Běloves. Projekt je rozdělený na dvě části, předdiplomní projekt a diplomovou práci. První část se věnuje analýze ...
  • Náchod - Studie transformace území Tepny Náchod 

   Author: Kateřina Cvejnová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti areálu bývalé textilní továrny Tepny v Náchodě. Řešené území je takovým brownfieldem v centru města. Dříve zde stávala textilní továrna Tepna, dnes ...