Now showing items 1-20 of 20

  • Analýza dopravní infrastruktury v k.ú. Poděbrady a návrh možností řešení vybraných problémů 

   Author: Skřivánek Jakub; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Brownfields pivovarnických areálů 

   Author: Rada Marek; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Brownfields textilní výroby ve Frýdlantském výběžku 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Dotvoření krajinné struktury v údolí Pitkovického potoka 

   Author: Kohoutková Klára; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Dotvoření struktury území části Vinořského potoka 

   Author: Bartošová Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktury území obce Hlavenec 

   Author: Sázavský Adam; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktury území v oblasti obcí Lhota, Dřísy a Konětopy 

   Author: Matoušková Martina; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktuty veřejných prostranství v obci Tursko 

   Author: Medková Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Energeticky soběstačná obec 

   Author: Mašková Vendula; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Generel dopravy v klidu města Vlašim 

   Author: Hak David; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvořit souhrn opatření pro zlepšení dopravy v klidu. Především pak zlepšit podmínky pro parkování návštěvníků města, bez toho aby se omezily možnosti odstavování vozidel rezidentům. ...
  • Koncepce rozvoje obce Vodochody 

   Author: Micka Martin; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Možnosti rekultivace krajiny a dotvoření sídelní struktury na Sokolovsku 

   Author: Lukeš Jindřich; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Revitalizace části obce Zbůch 

   Author: Wackerová Martina; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Revitalizace části území obce Blšany u Loun 

   Author: Lukášová Šárka; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě 

   Author: Vybíralová Markéta; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie adaptace na změnu klimatu pro město Jablonec nad Nisou 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Studie adaptace na klimatickou změnu pro město Jablonec nad Nisou představuje souhrn problematiky a vychází zplatných legislativních dokumentů a smluv. Analyzuje předpokládaný vývoj klimatu na základě současného stavu ...
  • Urbanistické a environmentální aspekty brownfields 

   Author: Šatný Petr; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

   Author: Melena Martin; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Nesrovnalová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. V první části navrhuje rozdělení veřejných prostranství města Tábor dle jejich významu a charakteru a vyhodnocuje jejich stav. Následně stanovuje zásady pro budoucí ...
  • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

   Author: Kusý Tomáš; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Nesrovnalová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je rozdělena dvě části. První část se zaměřuje na veřejná prostranství města Tábora s důrazem na vymezení typů veřejných prostranství, kdy byla provedena analýza stávajících veřejných prostor a následně ...
  • Vliv developerských projektů na uspořádání území a životní prostředí 

   Author: Grendel Jan; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)