Now showing items 1-1 of 1

  • Nádraží Žižkov 

   Author: Ivana Složilová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předdiplomní projekt a diplomová práce se zabývá územím v okolí nákladového nádraží Žižkov na Praze 3. Předdiplomní projekt řeší území velikosti 24 ha. Řešené území je významnou územní rezervou Prahy a má potenciál se stát ...