Now showing items 1-1 of 1

  • NÁCHOD - obnova lázní Běloves 

   Author: Aneta Závodná; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh revitalizace a dostavby lázeňského areálu v Náchodě - části Běloves. Projekt je rozdělený na dvě části, předdiplomní projekt a diplomovou práci. První část se věnuje analýze ...