Now showing items 1-20 of 360

  • Adaptace měst na změny klimatu 

   Author: Kateřina Králová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Klimatická změna, globální oteplování či městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Cílem bakalářské práce je navrhnout variantní ...
  • Adaptace vybraných městských prostranství na změny klimatu 

   Author: Dagmar Svobodová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce popisuje základní principy, důsledky a vlivy klimatické změny, a nabízí výčet adaptačních opatření v urbánním prostředí, která je snižují. Jedná se hlavně o využití městské zeleně a hospodaření s dešťovou vodou ...
  • Analýza dopravní infrastruktury v k.ú. Poděbrady a návrh možností řešení vybraných problémů 

   Author: Skřivánek Jakub; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko 

   Author: Jan Kovář; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. ...
  • Analýza hodnot na území Teplicka 

   Author: Kosinová Michala; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza kolektorové sítě v Praze 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
  • Analýza kulturní krajiny jižního Chebska 

   Author: Helena Mottlová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny na území jižního Chebska dle metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020). V teoretické části práce řeší definici ...
  • Analýza kvality prostředí v panelových obytných souborech města Tábor 

   Author: Kuchařová Hana; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza obce Libeř 

   Author: Vláčilová Markéta; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obce Tučapy 

   Author: Šatný Petr; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obytného prostředí v suburnánních prostorech 

   Author: Divoká Šárka; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza okrajových částí sídel 

   Author: Petr Lukáš; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza prostupnosti krajiny a návrh obnovy historických cest v okolí Luže 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací prostupnosti krajiny v okolí města Luže za pomoci obnovy zaniklých historických cest. Práce obsahuje jak teoretický úvod do problematiky prostupnosti krajiny, tak analýzu této ...
  • Analýza rozvoje obcí Plzeňské aglomerace 

   Author: Chlad Martin; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza řeky Chrudimky v Pardubicích 

   Author: Vyhňáková Markéta; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

   Author: Bartošovská Hana; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
  • Analýza vlivu hornictví na rozvoj sídla Příbram - Březové Hory 

   Author: Vrňatová Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza vybrané části města Choceň 

   Author: Vondráčková Šárka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza záměrů, problémů a hodnot v Trojmezí 

   Author: Podoláková Michaela; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)