Now showing items 1-4 of 4

  • Hybridní systémy TZB 

   Author: Šimečková Kristýna; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá hybridními systémy, které se stále více uplatňují v oblasti technických zařízení budov. Cílem práce je tyto systémy popsat z hlediska jejich technologie, účinnosti, efektivity, dopadu na životní ...
  • Vytápění a větrání inteligentní vily s ostrovním provozem 

   Author: Fauová Hana; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této diplomové práce je zpracování studie tří variant řešení technických zařízení pro inteligentní vilu s ostrovním provozem, jejich porovnání z hlediska technického, enviromentálního, investičních a provozních nákladů ...
  • Vytápění a větrání tréninkové haly zimního stadionu 

   Author: Lokajíček Jakub; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a návrhem systémů chlazení, vytápění, přípravy teplé vody a vzduchotechniky zimního stadionu. Práce se skládá ze tří částí, z nichž první část je teoretická. Ta se zabývá vnitřním ...
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

   Author: Pálka Vít; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému vzduchotechniky sportovního centra. V úvodu práce je seznámení s objektem. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh systémů větrání v jednotlivých zónách objektu. ...