Now showing items 1-20 of 36

  • Analýza energetických potřeb a koncepce vzduchotechniky administrativní budovy 

   Author: Ševců Jan; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Analýza panelového domu se zaměřením na úspory teplé vody 

   Author: Kuhnová Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Čištění otopných soustav a jeho vliv na účinnost systému 

   Author: Třeška Michal; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Problematika účinnosti a provozní spolehlivosti teplovodních otopných soustav nabývá na významu v souvislosti se stále sofistikovanějšími tepelnými zdroji a snahou o snižování energetické náročnosti budov. Tato diplomová ...
  • Energetické a ekonomické posouzení zdrojů tepla 

   Author: Žádníková Alena; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení tepelného komfortu a kvality vzduchu v kancelářském prostoru 

   Author: Juráň Matouš; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Holcátová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato práce se zabývá vnitřním prostředím velkoprostorové kanceláře administrativní budovy, konkrétně tepelným komfortem a kvalitou vnitřního vzduchu. Cílem práce je zhodnotit tepelný komfort a kvalitu vnitřního vzduchu a ...
  • Koncepce vzduchotechnického systému administrativní budovy 

   Author: Musil Ladislav; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Kvalita vnitřního prostředí budovy stavební fakulty ČVUT v Praze 

   Author: Kohoutková Alžběta; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a využití tepelných čerpadel vzduch - voda v bytových domech 

   Author: Vitouš Jan; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Helebrant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na využití tepelných čerpadel vzduch ? voda zajišťujících přípravu teplé vody a vytápění pro menší bytový dům. Teoretická část práce shrnuje základní princip tepelného čerpadla. V této části ...
  • Návrh energetických systémů administrativní budovy 

   Author: Jirman Jan; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Návrh vytápění a větrání budovy strahovské koleje 

   Author: Dolný Lukáš; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou zhoršení vnitřního mikroklimatu uvnitř budov, po následném zateplení a uzavření průvzdušnosti obálky objektu. Dále snížením energetické náročnosti objektu a s tím související ...
  • Návrh vytápění budovy školy 

   Author: Karel Šavrda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lahoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy budovy školy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému vytápění. Součástí práce je také návrh možných variant vytápění a přípravy ...
  • Návrh vytápění v objektu soukromé školy 

   Author: Kobrlová Zuzana; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvou koncepcí systému vytápění, chlazení a vzduchotechniky v budově soukromé školy. Návrh koncepcí vychází z výsledků dynamické simulace v programu DesignBuilder. Současně je provedeno ...
  • Návrh vzduchotechnického systému bazénové haly 

   Author: Rabiňáková Kristýna; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému zabezpečujícího optimální vnitřní prostředí v prostoru bazénových hal a navazujících prostor. Teoretická část práce obecně shrnuje problematiku větrání ...
  • Návrh způsobu vytápění a přípravy teplé vody bytového domu 

   Author: Karlová Belinda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahem diplomové práce je návrh optimálního způsobu vytápění a ohřevu teplé vody pro vybraný bytový dům. Návrh otopných těles a podlahového vytápění a dimenzování potrubí je proveden na základě stanovení tepelných ztrát ...
  • Optimalizace komfortu a tepelné zátěže administrativní budovy 

   Author: Mareček Martin; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Optimalizace řešení obálky budovy a koncepce energetických systémů pomocí simulačního SW DesingBuilder 

   Author: Došek Lukáš; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

   Author: Urban Marek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Chrz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
  • Problematika větrání bazénů 

   Author: Hažmuka Jakub; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Problematika větrání školských budov 

   Author: Hovorková Zuzana; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Projekt chlazení administrativní budovy 

   Author: Zolal Adam; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)