Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vytápění revitalizované ( rekonstruované ) školy 

   Author: Ulanova Evgenia; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své diplomové práci se věnuji návrhu vytápění základní školy. Cílem práce bude vytvoření projektové dokumentace vytápění rekonstruované základní školy. Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na problematiku větrání ...