Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vytápění základní školy 

   Author: Waisová Štěpánka; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jordán Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zaměřuje na projekt vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro základní školu. V projektové části je navržena otopná soustava a je provedena její hydraulická regulace. Jsou navržena konkrétní otopná tělesa, která ...
  • Rekonstrukce strojovny chlazení HKS FORGE TRNAVA 

   Author: Loudil Ondřej; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Jordán Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předkládaná práce obsahuje popis chladicích okruhů, které se mohou použít pro chlazení strojů v různých průmyslových provozech, jako jsou hutnický nebo potravinářský průmysl. U chladicích okruhů je popsáno z čeho se skládají ...