Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis of historical interior by building performance simulation 

   Author: Costa Prieto Irieix; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Po demolici barokního kostela v Duchově byla historická freska Nanebevzetí Panny Marie od V. V. Reinera sejmuta a deponována až do roku 1959, kdy byl v zámeckém parku postaven nový pavilon. Nicméně, tento nový objekt, kde ...
  • Proposal of Measures for Preserving the Historical Fresco of the Assumption of the Virgin Mary by V.V.Reiner 

   Author: Sidaoui Yasser; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   V zámku Duchcov byl v r. 1956 zbořen Hospital s kaplí s freskou Nanebevzetí Panny Marie od V. V. Reinera. Freska byla sňata a 25 let deponována až do roku 1985, kdy byla znovu položena do nově vybudovaného pavilonu v ...