Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění welness centra 

   Author: Hanzelka Ondřej; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této závěrečné práce je v rámci teoretické části porovnat na vybraném objektu zvolené koncepce s různými zdroji tepla a ty následně multikriteriálně vyhodnotit. Následně pro nejvýhodnější variantu zdroje tepla navrhnout ...