Now showing items 1-20 of 28

  • Analýza hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Bulková Jana; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Aplikace výpočtových programů na projekty ve vytápění 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Hospodaření s odpadními vodami 

   Author: Kadlecová Dagmar; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hospodaření s odpadními vodami v průmyslovém areálu 

   Author: Ježek Petr; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Hospodaření s vodou v bazénových provozech 

   Author: Kasalová Marie; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s vodou v bazénových provozech. Teoretická část je zaměřená především na úpravu bazénové vody a možnosti využití odpadních vod. V praktické části je navrženo několik variant ...
  • Hospodaření s vodou v hotelovém provozu 

   Author: Raiterová Gabriela; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této diplomové práce je návrh systému vnitřního vodovodu a kanalizace pro hotelový provoz s ohledem na životní prostředí. Práce je rozdělená na tři části. První a také hlavní část práce se věnuje analýze hotelu, ve ...
  • Hospodaření s vodou v komplexu Jedenáctka VS 

   Author: Ptáček Jan; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem diplomové práce je projekt zdravotechniky ve sportovním areálu "Jedenáctka VS". Projekt zahrnuje výkresy, výpočty a technickou zprávu. Součástí diplomové práce je textová prohlubující část, která se zabývá ...
  • Hospodaření se srážkovou vodou ve skladovém areálu 

   Author: Kouba Miroslav; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Likvidace dešťových vod z areálu Logistického centra 

   Author: Hrabák Ota; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh stabilního hasicího zařízení (sprinklerového) 

   Author: Vrobelová Eva; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh systému větrání ve vícegenerační vile 

   Author: Šetková Simona; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá větráním vícegenerační vily. V teoretické části diplomové práce jsou nejprve uvedeny obecné informace a požadavky na větrání rodinných domů, vnitřních bazénů, domácích saun a posiloven a ...
  • Návrh vnitřního vodovodu se zaměřením na ochranu proti Legionelle 

   Author: Špingl Jan; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh systému vnitřního vodovodu hotelu MD Praga se zaměřením na ochranu proti Legionelle pneumophila. Pro tento účel je zpracována teoretická část formou rešerše na téma: Ochrana vnitřního ...
  • Optimalizace teploty otopné vody pro kondenzační plynové kotle 

   Author: Tangelmayer Pavel; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace velikosti zásobníku pro přípravu teplé vody 

   Author: Myšková Pavla; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Retenční schopnost zelených střech 

   Author: Klobusovský Petr; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Tlakové ztráty místními odpory vnitřního vodovodu 

   Author: Metzová Vendula; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Větrání administrativního provozu - porovnání běžného a personalizovaného systému 

   Author: Belov Váchová Marcela; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání do administrativního provozu budovy. Řešení je zpracováno ve dvou variantách. První variantou je běžný systém větrání a druhou variantou je systém s osobním větráním. V ...
  • Větrání základní a praktické školy v Jičíně. 

   Author: Lampová Barbara; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-07)
   Práce řeší jednotlivé požadavky na vnitřní prostředí škol, analyzuje situaci větrání ve školních budovách a zároveň navrhuje varianty, které by vnitřní mikroklima zlepšily. Popsané varianty se zabývají nuceným větráním, ...
  • Vyhodnocení topného faktoru tepelných čerpadel 

   Author: Poláček Antonín; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vytápění kulturního zařízení obce Zichovec 

   Author: Veverka Aleš; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)