Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Fričová Tereza; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V mé diplomové práci se zabývám systémy vytápění v podmínkách České republiky a Španělska. V mé studii zohledňuji především klimatické podmínky obou zemí, hlediska navrhování budov ovlivňující vytápění a systémy vytápění ...