Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh vytápění školní budovy 

   Author: Bartošová Veronika; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy zvolené školní budovy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému. Součástí práce je studie, popisující vhodná opatření vedoucí ...
  • Řešení systému větrání a vytápění budovy v horském prostředí 

   Author: Jonáš Vojtěch; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce se zabývá větráním a vytápěním budovy v horském prostředí. Hlavní část diplomové práce obsahuje výpočtovou část s postupem návrhu jednotlivých systémů, zařízení a prvků. Výstupem hlavní části je projekt ...
  • Řešení zdravotechnických systémů v bytovém domě 

   Author: Ošmyková Františka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá nastíněním problematiky využívání sluneční energie. Jsou zde popsány dvě hlavní odvětví pro aktivní využívání slunečního záření, jejich typy, jejich přednosti i nedostatky a možnosti využití. Práce ...
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Čedík Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je ve své první části zaměřena na zpracování studie na téma chlazení administrativní budovy. Tato část obsahuje varianty řešení vytápění a chlazení administrativních budov, schéma zvoleného systému chlazení, ...