Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění a větrání s využitím obnovitelných zdrojů 

   Author: Čermáková Nikola; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie v obecné rovině a aplikací návrhu takového zdroje na vybraný objekt, porovnání zvoleného zdroje s referenční variantou z hlediska energetické a ekonomické výhodnosti. ...