Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh větrání sportovní haly 

   Author: Tomáš Jucovič; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s řešením problematiky větrání sportovních hal, konkrétně prostor pro diváky. Práce je rozdělena do dvou částí. Náplní první textové části práce, je seznámení s obecnými principy ...
  • Návrh větrání sportovní haly 

   Author: Petr Kvasnica; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavní náplní této bakalářské práce je problematika větrání sportovních hal. Cílem je navržení vzduchotechnických jednotek a větrání zvolené sportovní haly a vypracování studie na tuto problematiku. Práce je rozdělena na ...