Now showing items 1-7 of 7

  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem otopné soustavy v bytovém domě. Záměrně jsou použita desková otopná tělesa s napojením na centrální plynovou kotelnu umístěnou v suterénu objektu. Návrh vytápění je pojat jako ...
  • Návrh vytápění penzionu 

   Author: Barbora Floriánová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění penzionu a studií na téma vytápění rekreačních objektů. Práce je rozdělena do tří částí na textovou, výpočtovou a projektovou. Textová část se zabývá vytápěním rekreačních objektů ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Zdeněk Zimmermann; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce na téma „Vytápění bytového domu“, je rozdělena na textovou a projektovou část. Textová část popisuje a porovnává druhy vytápění, z hlediska použitého paliva emisí a obsluhy. Dále jsou zvoleny systémy ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Dominik Beneš; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a projektovou část. V textové části jsou popsány jednotlivé druhy vytápění používané v dnešní době. Dále je provedeno ...
  • Vytápění historické vily 

   Author: Martin Najman; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné otopné soustavy a větrání historické vily, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, kde se nachází místnost s bazénem. Teoretická část je rozdělena na dva úseky. ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Tomáš Pešek; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tématem bakalářské práce je vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na dvě části. Na část textovou a část projektovou. Textová část se zabývá konceptem jednotlivých systémů technických zařízení budov. V začátku je ...
  • Vytápění rodinného domu Sibiřina 

   Author: Petr Balík; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce je zhotovena za účelem porovnání možností vytápění rodinného domu. V první části se pojednává tato problematika teoreticky, ve druhé části jsou řešeny varianty s výkresovou dokumentací.