Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Jana Hušková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tématem bakalářské práce je vytápění a větrání mateřské školy. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou textovou část a na praktickou projekční část. V textové části se bakalářská práce zabývá vnitřním prostředím ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Alice Pospíšilová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Rešerše je zaměřena na výčet a definování požadavků na vnitřní prostředí jak pro budovy obecně, tak pro budovy mateřských škol. Dále pojednává o základní problematice dálkového vytápění, s nímž je spjaté řešení předávacích ...