Now showing items 1-3 of 3

  • Vytápění a větrání budovy penzionu 

   Author: Michal Bohůnek; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je komplexní návrh vytápění a větrání v objektu penzionu v Praze včetně návrhu vhodných zdrojů tepla. Podle výpočtové části byl navržen komplexní systém, který zajistí vytápění, větrání a ...
  • Vytápění a větrání bytového domu 

   Author: Pavel Pytloun; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro bytový dům včetně návrhu vhodných zdrojů tepla. Studijní část obsahuje výpočet tepelných ztrát, zisků a potřeby vzduchu pro jednu bytovou jednotku v typickém ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Ivan Les; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu pomoci tepelného čerpadla. Jejím cílem je vybrat optimální zdroj vytápění pro bytový dům a následně návrh systému vytápěni. Součástí práce je výpočet tepelných ztrát ...