Now showing items 1-3 of 3

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Zdeněk Zimmermann; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce na téma „Vytápění bytového domu“, je rozdělena na textovou a projektovou část. Textová část popisuje a porovnává druhy vytápění, z hlediska použitého paliva emisí a obsluhy. Dále jsou zvoleny systémy ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Iva Sedlmajerová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Obsahem Bakalářské práce je návrh vytápění bytového domu. Projekt vytápění zahrnuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles a dimenzí potrubí a také výpočet tlakových ztrát potrubí. Výpočty byly zpracovány v programu ...
  • Vytápění bytového odmu 

   Author: Marie Vondrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této bakalářské práce je vytápění bytového domu. Práce se skládá z dvou částí - projektu a studie. Projektová část se zabývá návrhem systému vytápění pro zvolený objekt a obsahuje textovou a výkresovou část. Textová ...